بیزینس کوچ
و لایف کوچ
از طریق کوچینگ، مربی زندگی با شما به طور فردی کار می‌کند و به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های زندگی خود را شناسایی کنید و آن‌ها را بهبود بخشید.
داشتم پایان نامه ام رو از دست میدادم و کلا ارشدم هم از دست میرفت درآمدم نسبت به تواناییم خیلی کمتر بود با تکنیک های خودیاریگری شما تونستم به بهترین شکل دفاع کنم و الان درآمدم دوبرابر شده و مطمئنم بیشترم میشه چون من میدونم که میتونم
تارا
واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم دستهام دچار یخ زدگی شده بود بر اثر دیابت یکیشو جراحی کرده بود که بابتش شش ماه زجر کشیدم دکتر گفته بود این یکی هم باید جراحی کنی واقعا برام اون عمل وحشتناک با تکنیکهای خودی
غلامرضا
واقعا میشه گفت شما معجزه گر هستید برای کمر دردم حتی جراحی هم کرده بودم اما هنوز بود. با تکنیکهای شما دیگه نیست اصلا نیست مدتی حتی یک دونه مسکن هم نخوردم این رو من فقط میتونم اسمشو بزارم معجره واقعا نم
سحر
در رابطه ای فرسایشی گیر کرده بودم که خدا میدونه چقدر داشتم به خودم و طرف مقابلم اسیب میزدم!! و همچنین اینقدر وضع مالی نابسامان بود که حتی برای کوچکترین هزینه ها مشکل داشتم شما زندگی منو درگون کردی. وق
پویا
برای مهاجرت کردن استرس داشتم الان که دارم اینو میفرستم تو المانم و عالیه همه چی. اون موقع در کارهای مهاجرتم بخاطر مشکلات روحی و روانی در مونده بودم فشار زیادی روم بود خیلی مقاومت داشتم برم پیش کسی فکر
ستاره
باورم نمیشه و خودم دارم از تعجب شاخ در میارم بعد از یک عمر ترس از تاریکی و نخابیدن الان یک هفته س بدون قرص و با چراغ خاموش و پنجره ی باز میخابم!! وضع مالیم هم داره هر روز بهتر میشه تکنیکهای خودیاریگری
فرهناز